100% இயற்கை முறையில் அத்தி பழம் மற்றும் அத்தி செடிகள் கிடைக்கும்

விவசாயத்தை காப்போம், விவசாயிகளை காப்போம்

athi chedi sagupadi, athi chedi paramarippu, fig plant sellers, fig fruit sellers, fig plant wholesale in chennai tamilnadu, fig plant farmer, athi pazha vivasayam in tamilnadu, athi pazham sagupadi, anjeer plant wholesaler in tamilnadu, athi nadavu murai, athi sagupadi in tamilnadu, athi chedi kidaikum idam, athi chedi sagupadi seivathi eppadi, athi chediyin price, athi chediyin vilai, athipalam chedi, athipalam cultivation, fig farming in tamilnadu, fig farming profit per acre 100% Organic Fig Plants Available Contact Us athi chedi sagupadi, athi chedi paramarippu, fig plant sellers, fig fruit sellers, fig plant wholesale in chennai tamilnadu, fig plant farmer, athi pazha vivasayam in tamilnadu, athi pazham sagupadi, anjeer plant wholesaler in tamilnadu, athi nadavu murai, athi sagupadi in tamilnadu, athi chedi kidaikum idam, athi chedi sagupadi seivathi eppadi, athi chediyin price, athi chediyin vilai, athipalam chedi, athipalam cultivation, fig farming in tamilnadu, fig farming profit per acre 100% Organic Fig Fruits Available Contact Us athi chedi sagupadi, athi chedi paramarippu, fig plant sellers, fig fruit sellers, fig plant wholesale in chennai tamilnadu, fig plant farmer, athi pazha vivasayam in tamilnadu, athi pazham sagupadi, anjeer plant wholesaler in tamilnadu, athi nadavu murai, athi sagupadi in tamilnadu, athi chedi kidaikum idam, athi chedi sagupadi seivathi eppadi, athi chediyin price, athi chediyin vilai, athipalam chedi, athipalam cultivation, fig farming in tamilnadu, fig farming profit per acre 100% Organic Fig Farm Contact Us

About Star Fig Fruits

அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் எங்களது தமிழன் தோட்டத்தின் வணக்கங்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த அத்தி பழ சாகுபடியில் குறைந்த முதலீட்டில் அதிக லாபம் தரக்கூடிய பயிராகும் இந்த பயிரை நான் நன்கு ஆராய்ந்து நீண்ட காலமாக சாகுபடி செய்து வருகிறேன் இதன் மூலம் நல்ல லாபத்தை ஈட்டி வருகிறேன் இதனால் இந்த அத்திப்பழ சாகுபடியை அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் கொண்டு சேர்ப்பதே எங்கள் தமிழன் தோட்டத்தின் நோக்கமாகும் இந்த அத்தி பழ சாகுபடி செய்ய விரும்பும் விவசாயிகள் மட்டும் எங்களை தொடர்பு கொண்டு உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு விடை பெற்றுக் கொள்ளலாம்

6
+

Team Members

3

Variety of Fig Plants

35
+

Happy Clients

அத்தி மூன்று வகைப்படும்

athi chedi sagupadi, athi chedi paramarippu, fig plant sellers, fig fruit sellers, fig plant wholesale in chennai tamilnadu, fig plant farmer, athi pazha vivasayam in tamilnadu, athi pazham sagupadi, anjeer plant wholesaler in tamilnadu, athi nadavu murai, athi sagupadi in tamilnadu, athi chedi kidaikum idam, athi chedi sagupadi seivathi eppadi, athi chediyin price, athi chediyin vilai, athipalam chedi, athipalam cultivation, fig farming in tamilnadu, fig farming profit per acre

முதல் ரகம் - புனே ரெட்

athi chedi sagupadi, athi chedi paramarippu, fig plant sellers, fig fruit sellers, fig plant wholesale in chennai tamilnadu, fig plant farmer, athi pazha vivasayam in tamilnadu, athi pazham sagupadi, anjeer plant wholesaler in tamilnadu, athi nadavu murai, athi sagupadi in tamilnadu, athi chedi kidaikum idam, athi chedi sagupadi seivathi eppadi, athi chediyin price, athi chediyin vilai, athipalam chedi, athipalam cultivation, fig farming in tamilnadu, fig farming profit per acre

இரண்டாவது ரகம் - டர்க்கி பிரவுன்

athi chedi sagupadi, athi chedi paramarippu, fig plant sellers, fig fruit sellers, fig plant wholesale in chennai tamilnadu, fig plant farmer, athi pazha vivasayam in tamilnadu, athi pazham sagupadi, anjeer plant wholesaler in tamilnadu, athi nadavu murai, athi sagupadi in tamilnadu, athi chedi kidaikum idam, athi chedi sagupadi seivathi eppadi, athi chediyin price, athi chediyin vilai, athipalam chedi, athipalam cultivation, fig farming in tamilnadu, fig farming profit per acre

மூன்றாவது ரகம் - டயானா

நாங்கள் மூன்று ரகத்தையும் பயிர் செய்து வருகிறோம் உங்களுக்கு எந்த ரகம் வேண்டும் என்று நீங்கள் எங்களிடம் குறிப்பிடுங்கள் நாங்கள் அதற்கு உங்களுக்கு நாற்றுகளை தருகிறோம்

Why Choose Us?

Quality Packing

Convenient Delivery

100% Organic Products

24/7 Available

Best Quality Products

100% Customer Satifaction

Customer Feedback

Hello everyone, I have been talking to a lot of people all over Tamil Nadu about keeping figs, but no one has given the right answer. Thank you so much for contacting me and making me understand very well and for the excellent service rendered by keeping two acres of plants in my garden at a low price ..

Suresh Kumar

Your appearance is beautiful and I have a similar desire to put on five acres

Star Roofs

Tamil aunty garden I bought and planted fig saplings is so wonderful I am so glad I recommend this to all my friends thank you tamil.

Mohanarangan Fabricator